Tırnak Batmalarının Tedavisinde Yeni Bir Yöntem*

Bu yazıyı paylaşmak ister misiniz?Email this to someone
email
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Print this page
Print

Sıklıkla ayak başparmaklarında meydana gelen tırnak batmaları ağrı ve rahatsızlığa neden olan ve günlük aktiviteleri kısıtlayan bir sağlık sorunudur. Tırnak batmaları genelde ayak başparmaklarında meydana gelmekle birlikte ayağın diğer parmaklarında da meydana gelebilmektedir. En sık olarak adölesan ve genç erişkinlerde görülen tırnak batmaları diğer yaşlarda da yaygın olarak ortaya çıkabilmektedir.

Tırnak batmaları şiddeti açısından üç dereceye ayrılabilir: 1. derece; eritem, hafif ödem ve yan tırnak derisinde ağrı. 2. derece; şiddeti birinci dereceye göre daha fazla olan bir ağrı, tırnak kenarından sıvı gelmesi ve bakteriyel paranişya belirtileri. 3. derece; tırnak yan duvarında hipertrofik granülasyon dokusu oluşumu (1).

Nedenleri

Tırnak batmalarının nedenleri arasında tırnak kenarının tırnağı çevreleyen deri katlantısının içine doğru girmesine neden olan doğrudan travmalar, genetik yatkınlık, uygunsuz tırnak kesimi, ayağa uygun olmayan ayakkabı giymek ve günlük aktiviteler sırasında meydana gelen tekrarlayıcı veya sürekli mikro-travmalar.

Tedavi

Tedavi seçenekleri koruyucu müdahelelerden cerrahi girişime kadar değişebilmektedir. Koruyucu yaklaşımlar arasında ayağı sıcak suda bekletmek, topikal ve oral antibiyotik kullanmak, uygun tırnak kesi yöntemlerini öğretmek ve tırnak kenarını kaldırmak (pamuk vb) genelde 1. derece tırnak batması bulunan hastalarda sık olarak kullanılmaktadır (1). Hastalara Gram-pozitif bakterileri de etkileyebilecek spektruma sahip antibiyotikler önerilebilir; diabetik ve immünsüpresif hastalara ise daha geniş spektrumlu antibiyotikler önermek gerekebilir. Hekiminiz tırnak çevresini antibiyotikli sargı bezi ile sararak tırnak yatağındaki ağrıyı ortadan kaldırmayı ve tırnağın uç kısmının deriden kurtularak rahat büyümesini amaçlayabilir.

Cerrahi seçenekler arasında etkilenmiş tırnak kenarın tırnak matriksine doğru rezeke etmek veya tüm tırnağın çıkarılması sayılabilir. Her iki cerrahi yöntemi matrikstomi (tırnak matriksinin çıkarılması) takip edebilir. Matrikstomi tırnağın daha sonra büyümesini engeller. Matrikstomi kimyasal, cerrahi olarak veya elektrokoter kullanılarak gerçekleştirilebilir (2, 3, 4).

Çoğu olguda temel ayak bakımının sağlanması şeklindeki koruyucu önlemler ve ayakkabı şeçiminde dikkat edilecek hususlara uyulması semptomların ortadan kalkması için yeterli olur. Ancak tırnak batması tekrarlayan bir sağlık sorunu haline geldiğinde konunun uzmanları genelde en iyi tedavi şekli olarak cerrahi yöntemleri benimsemekte ve tüm tırnağı veya tırnağın sorunlu kısmını almayı tercih etmektedirler. Bununla birlikte mevcut cerrahi yöntemler, tedavi sonrası tırnak batması tekrarlama sıklığı yüksek olduğundan, tatminkar olmaktan uzaktırlar (2, 5, 6). Cerrahi sonrası tekrarlamalarda lokal enfeksiyon predispozan bir faktör olarak görümektedir (6).

Bu yazıda, 2nci ve 3ncü derece enfekte tırnak batmalarının tedavisi için yeni bir yöntem tarif edilmektedir. Yukarıda bahsedilen tüm problemlerin (özellikle de tedavi sonrası tekrarlamaların) tarif edilen yöntemle ortadan kalkacağına inanılmaktadır.

Postoperatif bakım

Hastalarımızdan üç gün boyunca ayakkabı giymemelerini ve 10 gün boyunca geniş spektrumlu antibiyotik ve nonsteroidal anti-inflamatuvar ilaç kullanmalarını istedik. Hastalardan gerçekleştirilen işleme yönelik olarak özel bir ilaç kullanmaları istenmedi. Ellinin üzerinde hastada yöntemin sonuçları yaklaşık 10 ay süresince takip edildi. Tedavi sonrası hastaların takibinden elde edilen bilgiler Tablo 1’de sunulmuştur.

Tablo 1. Tedavi sonrası iyileşme süreleri

Düzelme aşaması

Ortalama süre

Ağrı ve eksüdanın ortadan kalkması

24-48 saat

Ayakkabı giyecek hale gelme

3ncü günün sonu

Normal günlük aktivitelere başlama

3ncü günün sonu

Enfeksiyon bulgularının ortadan kalkması

7-8 gün

Tırnak parçalarının birbirine yaklaşmaya başlaması

10-14 gün

Tırnak parçalarının orta hatta bir çizgi oluşturarak birleşmey başlaması

6ncı hafta

* Bu yazının orjinal metni “Ogur R, et al. Managing infected ingrown toenails: Longitudinal band method. Canadian Family Physician. 2005; 51(2): 207-208.”