hekim.org

Güncel & Güvenilir

Saflaştırma İşlemi – Su İçin (Purification Process – For Water)Bu yazıyı paylaşmak ister misiniz?Email this to someone
email
Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Tweet about this on Twitter
Twitter
Print this page
Print

Suyun saflaştırılması işlemleri. Saflaştırma şu basamaklardan oluşur.

[1] İşlem saflaştırılmaya hazır su ile başlar.

[2] Sudan yaprak, çöp ve gözle görülebilir yabancı maddeler temizlenir.

[3] Ön klorlama – Hastalık yapıcı organizmalar kötü tat ve kokuyu ortadan kaldırmak için uygulanır.

[4] Ön çöktürme- Su içindeki büyük kirlilik oluşturucu partikülleri ayırmak için uygulanır.

[5] Hızla karıştırma- Kimyasallar ekleyerek kirlilik oluşturan maddeleri biraraya getirme.

[6] Koagülasyon/Flokülasyon – partikülleri hızla karıştırıp biraraya getirme.

[7] Sedimentasyon – Bir önceki basamakta oluşan büyük partikülleri çökeltme.

[8] Filtrasyon – kalan herhangi bir partikülün süzülerek ayrılması. Bu basamağa gelindiğinde sudaki partiküllerin %99’u ayrılmış durumdadır.

[9] Son klorlama – Kalan mikroorganizma varsa öldürülmesi ve dağıtım esnasında mikroorganizma büyümesini engelleyecek düzeyde suda klor kalmasının sağlanması.

[10] Korozyon kontrolü – Suyun korozif etkilerini nötralize edecek kimyasallar eklenmesi, aksi takdirde su tesisata ve kullanılan aletlere zarar verir.

[11] Son olarak pompalarla saflaştırılmış suyu evlere, ticarı ve endüstriyel kuruluşlara gönderme.

Views All Time
Views All Time
1219
Views Today
Views Today
6
Updated: Ocak 25, 2017 — 7:16 pm
hekim.org © 2017 Frontier Theme