Saflaştırma İşlemi – Su İçin (Purification Process – For Water)

Bu yazıyı paylaşmak ister misiniz?Email this to someone
email
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Print this page
Print

Suyun saflaştırılması işlemleri. Saflaştırma şu basamaklardan oluşur.

[1] İşlem saflaştırılmaya hazır su ile başlar.

[2] Sudan yaprak, çöp ve gözle görülebilir yabancı maddeler temizlenir.

[3] Ön klorlama – Hastalık yapıcı organizmalar kötü tat ve kokuyu ortadan kaldırmak için uygulanır.

[4] Ön çöktürme- Su içindeki büyük kirlilik oluşturucu partikülleri ayırmak için uygulanır.

[5] Hızla karıştırma- Kimyasallar ekleyerek kirlilik oluşturan maddeleri biraraya getirme.

[6] Koagülasyon/Flokülasyon – partikülleri hızla karıştırıp biraraya getirme.

[7] Sedimentasyon – Bir önceki basamakta oluşan büyük partikülleri çökeltme.

[8] Filtrasyon – kalan herhangi bir partikülün süzülerek ayrılması. Bu basamağa gelindiğinde sudaki partiküllerin %99’u ayrılmış durumdadır.

[9] Son klorlama – Kalan mikroorganizma varsa öldürülmesi ve dağıtım esnasında mikroorganizma büyümesini engelleyecek düzeyde suda klor kalmasının sağlanması.

[10] Korozyon kontrolü – Suyun korozif etkilerini nötralize edecek kimyasallar eklenmesi, aksi takdirde su tesisata ve kullanılan aletlere zarar verir.

[11] Son olarak pompalarla saflaştırılmış suyu evlere, ticarı ve endüstriyel kuruluşlara gönderme.

Updated: Ocak 25, 2017 — 7:16 pm