hekim.org

Güncel & Güvenilir

Kategori: Su Terimleri Sözlüğü

Ön Klorlama (Prechlorination)

İçme ve kullanma sularının arıtımına başlamadan önce tesisin girişinde suların klorlanmasıdır. İnorganik maddeleri (demir, manganez, sülfitler gibi) okside etmek, tat ve kokuyu ortadan kaldırmak, koagülasyon işleminin verimini arttırmak ve tesiste alg oluşumunu azaltmak amacıyla gerçekleştirilir. Bakteri ve alg yükünün azaltılması yoluyla filtrasyon işleminin düzenlenmesi, koagülasyonun kolaylaşması, çökeltme havuzlarında oksidasyon ve bozulmaların geciktirilmesiyle tat, koku ve […]

Trihalometanlar (Trihalomethanes-Thms)

Dezenfeksiyon işlemi sırasında klorun organik veya sentetik maddelerle oluşturdukları bileşikler. En bilineni kloroformdur. Bunlar düşük mol ağırlıklı halojen içeren hidrokarbonlardır ve halojen atomlarına 3 hidrojen bağlanmıştır. Kloroform (CHCl3), diklorobromometan (CHCl2Br), dibromoklorometan (CHCl2Br) ve bromoformdan (CHBr3) oluşan 4 bileşiğe toplam triholometanlar denilir (TTHMs). Bu bileşikler şüpheli karsinojenlerdir. İçinde asılı partiküllerin yer aldığı sularda klorlama yapıldığında bu […]

Tuzlar (Salts)

Suya havayla, toprakla teması sırasında ya da evde ve endüstriyel kullanımı sırasında karışan mineraller. Tuz molekülünün yapısındaki pozitif elektrikle yüklü iyon baz, negatif elektrikle yüklü iyon asit kaynaklıdır. Örneğin KBr (Potassium Bromide). Çeşitli sularda tuz konsantrasyonları (ppm) Distile . . . . . . . . . . . . . . . . . […]

Saflaştırma İşlemi – Su İçin (Purification Process – For Water)

Suyun saflaştırılması işlemleri. Saflaştırma şu basamaklardan oluşur. [1] İşlem saflaştırılmaya hazır su ile başlar. [2] Sudan yaprak, çöp ve gözle görülebilir yabancı maddeler temizlenir. [3] Ön klorlama – Hastalık yapıcı organizmalar kötü tat ve kokuyu ortadan kaldırmak için uygulanır. [4] Ön çöktürme- Su içindeki büyük kirlilik oluşturucu partikülleri ayırmak için uygulanır. [5] Hızla karıştırma- Kimyasallar […]

Zeolite

(1) (Jeoloji) Hidröz slikatlar. İyon değiştirici olarak kullanılabilir (2) (Kimya) Doğal veya sentetik slikatlar. Özellikle suyun yumuşatılmasında adsorban ve katalist olarak kullanılır (3) (Su Kalitesi) Suyun yumuşatılmasında kulanılan iyon değiştirici materyal. Doğal zeolitler slikoz bileşikler olarak kalsiyum ve magnezyumu sert sulardan çıkarır ve bunlarla sodyumun yer değiştirmesini sağlar. Sentetik ve organik olanlar kalsiyum veya magnezyum […]

Son Klorlama (Postchlorination)

Suya arıtma işleminin sonunda ve su dağıtım sisteminin başlangıcında klor katılmasına son/art klorlama (postklorinasyon) denir. En yaygın son klorlama (postklorinasyon) şekli, filtrasyonun hemen arkasından dezenfeksiyon için yapılan ve dağıtım şebekesinin bir kısmında veya tamamında aktif rezidüel klor bulundurandır. Temas süresi yukarıda da bahis konusu edildiği gibi gözönünde tutulması gerekli önemli maddelerden biridir. Klor filtre çıkış […]

Su Sertliği (Hardness)

Suda, çözünmüş mineral maddeler nedeniyle oluşan durum. Kalsiyum ve magnezyum su sertliğinde iki önemli mineraldir. Kalsiyum ve magnezyumun karbonat ve bikarbonat tuzları suda karbonat sertliğini oluşturur. Magnezyum klorid, magnezyum sülfat, kalsiyum klorid ve kalsiyum sülfat tuzları da suda sertliğe neden olurlar. Suyun sert olması temizlikte sabun gereksinimini artırır. Sert sular sıcak su borularında, ısıtıcılarda kireçlenmeye […]

hekim.org © 2017 Frontier Theme