hekim.org

Güncel & Güvenilir

Kategori: Su Terimleri Sözlüğü

Toprak/Yer Sıcaklığı (Earth Temperature)

Eğer güneş radyasyonu olmasaydı, yerkürenin çok sıcak olan alt tabakalarından yerkabuğuna ısı taşınır ve yeryüzü üzerindeki her noktanın sıcaklığı birbirine eşit olurdu. Güneşten gelen radyasyonun yeryüzü ile yaptığı açı ve yer kabuğu üzerinde farklı yapılar nedeniyle farklı emilmesi yerkabuğu üzerindeki sıcaklık dağılımlarının da farklı olmasına neden olmaktadır. Güneşten gelen radyasyonun emilmesi sonucu yüzeyde toplanan ısı […]

Ön Klorlama (Prechlorination)

İçme ve kullanma sularının arıtımına başlamadan önce tesisin girişinde suların klorlanmasıdır. İnorganik maddeleri (demir, manganez, sülfitler gibi) okside etmek, tat ve kokuyu ortadan kaldırmak, koagülasyon işleminin verimini arttırmak ve tesiste alg oluşumunu azaltmak amacıyla gerçekleştirilir. Bakteri ve alg yükünün azaltılması yoluyla filtrasyon işleminin düzenlenmesi, koagülasyonun kolaylaşması, çökeltme havuzlarında oksidasyon ve bozulmaların geciktirilmesiyle tat, koku ve […]

Trihalometanlar (Trihalomethanes-Thms)

Dezenfeksiyon işlemi sırasında klorun organik veya sentetik maddelerle oluşturdukları bileşikler. En bilineni kloroformdur. Bunlar düşük mol ağırlıklı halojen içeren hidrokarbonlardır ve halojen atomlarına 3 hidrojen bağlanmıştır. Kloroform (CHCl3), diklorobromometan (CHCl2Br), dibromoklorometan (CHCl2Br) ve bromoformdan (CHBr3) oluşan 4 bileşiğe toplam triholometanlar denilir (TTHMs). Bu bileşikler şüpheli karsinojenlerdir. İçinde asılı partiküllerin yer aldığı sularda klorlama yapıldığında bu […]

Tuzlar (Salts)

Suya havayla, toprakla teması sırasında ya da evde ve endüstriyel kullanımı sırasında karışan mineraller. Tuz molekülünün yapısındaki pozitif elektrikle yüklü iyon baz, negatif elektrikle yüklü iyon asit kaynaklıdır. Örneğin KBr (Potassium Bromide). Çeşitli sularda tuz konsantrasyonları (ppm) Distile . . . . . . . . . . . . . . . . . […]

Saflaştırma İşlemi – Su İçin (Purification Process – For Water)

Suyun saflaştırılması işlemleri. Saflaştırma şu basamaklardan oluşur. [1] İşlem saflaştırılmaya hazır su ile başlar. [2] Sudan yaprak, çöp ve gözle görülebilir yabancı maddeler temizlenir. [3] Ön klorlama – Hastalık yapıcı organizmalar kötü tat ve kokuyu ortadan kaldırmak için uygulanır. [4] Ön çöktürme- Su içindeki büyük kirlilik oluşturucu partikülleri ayırmak için uygulanır. [5] Hızla karıştırma- Kimyasallar […]

Zeolite

(1) (Jeoloji) Hidröz slikatlar. İyon değiştirici olarak kullanılabilir (2) (Kimya) Doğal veya sentetik slikatlar. Özellikle suyun yumuşatılmasında adsorban ve katalist olarak kullanılır (3) (Su Kalitesi) Suyun yumuşatılmasında kulanılan iyon değiştirici materyal. Doğal zeolitler slikoz bileşikler olarak kalsiyum ve magnezyumu sert sulardan çıkarır ve bunlarla sodyumun yer değiştirmesini sağlar. Sentetik ve organik olanlar kalsiyum veya magnezyum […]

hekim.org © 2017 Frontier Theme