Kategori: Su Terimleri Sözlüğü

Saflaştırma İşlemi – Su İçin (Purification Process – For Water)

Suyun saflaştırılması işlemleri. Saflaştırma şu basamaklardan oluşur. [1] İşlem saflaştırılmaya hazır su ile başlar. [2] Sudan yaprak, çöp ve gözle görülebilir yabancı maddeler temizlenir. [3] Ön klorlama – Hastalık yapıcı organizmalar kötü tat ve kokuyu ortadan kaldırmak için uygulanır. [4] Ön çöktürme- Su içindeki büyük kirlilik oluşturucu partikülleri ayırmak için uygulanır. [5] Hızla karıştırma- Kimyasallar […]

Zeolite

(1) (Jeoloji) Hidröz slikatlar. İyon değiştirici olarak kullanılabilir (2) (Kimya) Doğal veya sentetik slikatlar. Özellikle suyun yumuşatılmasında adsorban ve katalist olarak kullanılır (3) (Su Kalitesi) Suyun yumuşatılmasında kulanılan iyon değiştirici materyal. Doğal zeolitler slikoz bileşikler olarak kalsiyum ve magnezyumu sert sulardan çıkarır ve bunlarla sodyumun yer değiştirmesini sağlar. Sentetik ve organik olanlar kalsiyum veya magnezyum […]

Son Klorlama (Postchlorination)

Suya arıtma işleminin sonunda ve su dağıtım sisteminin başlangıcında klor katılmasına son/art klorlama (postklorinasyon) denir. En yaygın son klorlama (postklorinasyon) şekli, filtrasyonun hemen arkasından dezenfeksiyon için yapılan ve dağıtım şebekesinin bir kısmında veya tamamında aktif rezidüel klor bulundurandır. Temas süresi yukarıda da bahis konusu edildiği gibi gözönünde tutulması gerekli önemli maddelerden biridir. Klor filtre çıkış […]

Su Sertliği (Hardness)

Suda, çözünmüş mineral maddeler nedeniyle oluşan durum. Kalsiyum ve magnezyum su sertliğinde iki önemli mineraldir. Kalsiyum ve magnezyumun karbonat ve bikarbonat tuzları suda karbonat sertliğini oluşturur. Magnezyum klorid, magnezyum sülfat, kalsiyum klorid ve kalsiyum sülfat tuzları da suda sertliğe neden olurlar. Suyun sert olması temizlikte sabun gereksinimini artırır. Sert sular sıcak su borularında, ısıtıcılarda kireçlenmeye […]

Süperklorlama (Superchlorination)

Kısa süre için çok yüksek miktarlarda klorlama yapılması işlemidir, sürenin hemen sonunda deklorlama (sudaki klorun alınması) yapılmalıdır. Sudaki rengi, demiri, manganezi, belirli bazı vertebrasız büyük canlıları yok etmek veya etkisiz hale getirmek gibi amaçlarla yapılır. Bazı olağanüstü durumlarda 2 ppm gibi dozlarda yapılan klorlama işlemine yüksek dozda klorlama denir, süperklorlama değildir. Süperklorlama en az 5 […]

Şişelenmiş Su (Bottled Water)

Kodeks Alimentarius Komisyonu tarafından yapılan tanıma göre ‘şişelenmiş su’, şişeler ya da benzer ambalajlar halinde, insanların tüketimi için hazırlanmış sulardır. Paketlenmiş (şişelenmiş) içme suları Dünya Sağlık Örgütü WHO’nun İçme Suyu Kalite Yönergesi’yle uyumlu olmalı ve içinde şekerler, tatlandırıcılar ve diğer gıda maddeleri yer almalıdır. İki ana kategoriye ayrılırlar: 1. Doğal mineral suları. Bunlar orijinal özellikleri […]

Tekrar Klorlama (Rechlorination)

Yapılmakta olan klorlama işlemi dışında şebekenin bir veya birkaç noktasında suya ayrıca klor katılmasına tekrar klorlama denir. Bu uygulama filtre çıkışında katılan klorun, borulardaki biyolojik faaliyeti kontrole ve suyun hareketsiz kaldığı noktalarda renklenme olaylarını önlemeğe yetmediği ve dağıtım şebekesinin uzun ve kompleks olduğu hallerde yapılır.