Kategori: Su Hijyeni

Damacana ve Pet Şişelerde Yer Alan Numaraların Anlamı Nedir?

Damacana ve pet şişelerde yer alan numaraların anlamı nedir? Damacana ve pet şişelerin altında neden numara yazar? 1988 yılında yapılan uluslararası bir düzenlemeyle suların, yiyecek ve içeceklerin konduğu plastik kaplar birden yediye (1-7) kadar numaralandırılmaktadır. Bu numaralar genellikle şişelerin tabanında üçgen şeklindeki geridönüşüm ambleminin içine yazılmaktadır.  Bu numaralar plastik şişenin hangi hammadde kullanılarak üretildiğini göstermektedir. […]

Suyunuzun tadı nasıl olmalı?

Suyun tadı estetik parametrelerden birisi olarak kabul edilmekle birlikte içeceğimiz suyu seçmekteki en önemli kriterlerden birisidir. Genelde bir çok insan lokanta seçim kriteri olarak kullansa da tat duyumuzun vücudumuza ağız yoluyla girecek zararlı maddeleri engelleme adına çok önemli bir görevi vardır. Adeta güvenlik görevlisi olarak algılanabilecek bu duyumuzu içme suyumuzun güvenliğini ve kalitesini devam ettirme […]

Suda Koli Basili var demek ne anlama gelir?

Özellikle yaz aylarında koli basili ifadesi günlük hayatımıza girmeye başlar. Denizde, havuzlarda veya salgın çıkan yerlerdeki şebeke sularında koli basili bulundu şeklinde haberler duyabilirsiniz.  Koli basili = koliform bakteri Koliform bakteri ifadesi uluslararası bir ifadedir ve bilimsel olarak da daha uygun bir ifadedir, bu nedenle koli basili yerine koliform bakteri ifadesi kulllanılmalıdır. Koliform bakteriler iki […]

Suyunuzda mikrop varsa ne yapmalısınız?

Suya kanalizasyon karışması sonucu, koliform bakteri adı verilen mikropların suya bulaşabileceğini ve koliform bakteri bulunmasının hastalık yapıcı mikoorganizmaların da olabileceğinin bir göstergesi olduğunu biliyoruz. Böyle bir durumda birey olarak nasıl davranmalıyız?  Öncelikle bilmeliyiz ki mikroorganizmalar çok çeşitli ve genelde günlük hayatımızda pek rastlayamayacağımız, üstün denilebilecek özelliklere sahip canlılardır ve canlı oldukları için de diğer bütün […]

Su Arıtma Cihazı Tanıtımlarında Hile mi Yapılıyor?

Evsel tip arıtma cihazları günümüzde oldukça yaygınlaşmaya başladı. Bir çok insan şehir şebekesi suyunun içiminin hoş olmadığını düşünerek damacana sularına yönelirken, hesap kitap sonucu damacana suyunun pahalıya geldiğini düşünenler ev tipi küçük arıtma cihazlarına yöneliyorlar. Bir dönem sadece suyun sertliğini alan, ama bunun yanında suya sodyum ilave eden basit reçineli sistemlerin yerini artık reverse osmosis […]

Sudaki nitrat methemoglobinemi yapmaz!!!

Bilimin belki de en çarpıcı yönlerinden birisi; bir devirde büyük bir buluş olarak koca koca bilim adamları tarafından dünyaya duyurulan bilimsel gelişmelerin bir sonraki devrin bilim adamları tarafından gerçek dışı olduğunun açıklanmasıdır. Bu tür olaylarla bilim sık olarak karşılaşmakla birlikte, kanımca toplum için çok önemli olan suyla ilişkili bilimsel bir değişimi ele almak istiyorum. Suyla […]